Vi älskar
godis

Godisbutik Piratlandet Snusbutiken Lulebutiken

Kvinnliga pirater

Hemmahamn
Tillbaka

 

''

 

 

 

Mary Read och Anne Bonnie

De flesta av piraternas levnadstecknare har varit män. Många av dessa, har bara inte kunnat låta bli att spekulera i om de enda kvinnliga piraterna som nämns i Johnson's Pyrates, Anne Bonnie och Mary Read var lesbiska.

Det är ett antagande som haltar eftersom Anne Bonnie var förälskad i John Rackham, Calico Jack kallad. Samt det faktum att de båda kvinnorna undkom galgen av den enda orsak som kunde rädda livet på en dödsdömd, under 1700-talet, graviditet.

Anne Bonnie föddes cirka 1695 nära Cork i Irland. Hon var oäkta dotter till sin far som tjänstgjorde som advokat. Det oäkta barnet var ett missgrepp, som enligt Daniel Defoe, tvingade fadern, Anne och den illegitima modern att emigrera till South Carolina, USA.

Gav upp sitt arv

Annie var den enda arvingen till ett stort arv men gav upp allt och rymde med James Bonnie. De två älskarna flydde till Bahamas där de benådades av guvernör Woodes Rogers, 1718. Anne som gillade både män och pengar blev konsekvent otrogen. Så mötte hon John Rackham - på en liten krog - en het och dimmig sommarnatt. De två fann varandra, sedan hon försäkrat sig om hans förakt för världslig rikedom. När så Rogers hotade det nyblivna paret med piskan, stal de en slup och blev pirater tillsammans.

Defoe berättar att hon, klädd i sjömanskläder, slogs sida vid sida med sin älskare och andra manliga pirater. Ingen misstänkte att hon var kvinna, inte ens när hon lämnade piratskeppet på Kuba för att föda ett barn. Det var när Bonnie åter mönstrade på Rackhams skepp Curlew, som hon träffade Mary Read.

Uppfostrades till pojke

Mary Read var jämnårig med Bonnie och föddes i London, England. Hon uppfostrades till pojke. Förklädd till man tog Mary värvning på ett skepp med destination Västindien som kapades av kapten Calico Jack. Hon accepterade hans erbjudande att ansluta sig till Curlews besättning. Där fanns redan Anne som tyckte att Mary var en söt pojke. När Bonnie försökte förföra Mary upptäckte hon att älskaren var en älskarinna.

Mary Read och Anne Bonnie seglade länge med Rackham och lyckades ta ett antal priser längs Jamaicas nordvästkust. Från ett av fartygen tog de den unga man som Mary blev förälskad i och som hon strax gifte sig med. Han visade sig snart värdelös i närstrid men ändå dum nog att hamna i gräl med en av piraterna. Som visats i Wydahs artiklar (Wydahs regelverk XV1), skulle ett sådant gräl avgöras med svärd och pistol i hamn. Det uppkomna grälet skulle därför avgöras så fort Curlew ankrat. Mary övertygade den ilskna piraten att hon skulle slåss i stället för sin man, varefter hon slog ihjäl mannens antagonist på ort och ställe.

Attackerade britterna ensam

I oktober 1720 attackerades Curlew på order av Jamaicas guvernör av en brittisk slup. Curlew övermannades och endast tre pirater fortsatte motståndet: Anne Bonnie, Mary Read och en man. Det berättas att Read förgäves försökte få männen i besättningen att fatta mod genom att huvudlöst ge sig på britterna för egen hand, varpå hon dödade åtminstone en av fienden samt sårade ett antal. Till sist lyckades dock britterna ta henne och resten av besättningen till fånga. Besättningen på Curlew dömdes till döden för piratverksamhet följande månad. När Rackham skulle föras till galgen, skriver Defoe, sade Bonnie till honom: "Du som inte slagits som en man, ska rätteligen dö som en hund". Både Read och Bonnie födde sina barn i fängelse. Read dog i fängelset strax efter förlossningen men ingen vet var Bonnie tog vägen.

Defoes historia om Bonnie och Read är behäftad med en del problem. Dess spekulativa drag är tydliga men icke desto mindre har den tolkats som sann. Vissa delar av berättelsen är möjlig att bekräfta, andra har sagans skimmer, till exempel de pornografiska inslagen och den melodramatiska formen.

Deras kön var ingen hemlighet

Det förefaller vidare omöjligt att Bonnie och Read kunde hålla sina kön hemliga på trångbodd en liten slup, där de tolv i besättningen trängdes. Även om Rackham låtsades vara homosexuell, något som i sammanhanget inte var konstigt, måste ändå de sanitära förhållandena till havs ha avslöjat kvinnorna. Alla visste självklart att Bonnie och Read var kvinnor. Det gör inte deras historia mindre märkvärdig, utan snarare tvärtom. Ingen vet hur vanligt förekommande kvinnliga pirater var men att två nämns i Johnson's Pyrates borgar sannolikt för att de var flera. Defoe var som krönikör, ett barn av sin tid och kvinnor sågs under 1700-talet som sekundära. Dessutom är Johnson's Pyrates ett tidsdokument och ingen helhetlig översikt.

Joacim Blomqvist

ALVILDA

En av de första kvinnliga piratkaptener var Alvilda, som kom från södra Sverige i tiden före vikingatiden. Hon gick till sjöss med helt kvinnlig besättning för att undvika ett påtvingat äktenskap med danske prinsen Alf.

CHARLOTTE DE BERRY
Född i England år 1636, växte Charlotte de Berry upp och drömde om ett liv till sjöss. Klädd som en man, följde hon sin man i flottan. Senare tvingades hon ombord på ett Afrikanskt fartyg, där hon sen ledde ett myteri och tog över fartyget. Under hennes ledning blev besättningen pirater och de kryssade den afrikanska kusten och fångade flera guld-fartyg.
CHING SHIH
I början av 1900 talet terroriserade en enorm pirat flotta China Sea. Dess befälhavare var lysande kvinnlig pirat Ching Shih. Kinesiska kvinnlig piratkaptener var inte ovanliga, men Ching Shih's imperium var - hon kontrollerade 1.800 fartyg och cirka 80,00 pirater.

 

 

 

info@kioskpiraten.se Last Modified : 17-01-22 12:52

 

 

Copyright 2010
Kioskpiraten