Vi älskar
godis

Godisbutik Piratlandet Snusbutiken Lulebutiken

Flottan

Hemmahamn
Vapen
Flaggor

 

''

 

 

 

Här följer några bilder av släktens båtar blandade med övriga kända Piratbåtar.

 

Detta är det det legendariska skeppet Charles II, sedermera Francy och Drottningen af Bothnia. 

Gottfrid hävdar att det var just med denna båt som Henry Avery, "Long Ben Avery", seglade upp till Norrfjärden, gömde sig där några år och återuppstod sen som Kvarkenpiraten.

Båten var välbyggt så den blev den verkliga trotjänaren i släktens tjänst. Den sista långresan blev flytten från Sverige, då var denna ursprungliga brittiska slagskeppet ca 150 år gammal.

 

Adela heter min sista segelbåt. Den här vackra stålfregatten byggdes i Hamburg 1905 och fraktade godis ända fram till 1995. Hon är nästan 100 meter lång och hade en besättning på 96 man. 
Numera finns Adela i bra förvar i Djakartas Piratland.

Royal Fortune, som under några år seglades av Vidar, Alariks son. Båten ägdes tidigare av "Black Bart", Bartholomew Roberts som med denna båt förlorade sin sista strid mot HMS Swallow 1722

 

De kinesiska djonkerna var från början lastskepp, men med kanoner på däcket och större segel blev de snart praktiska fartyg för pirater. I början av 1800-talet bestod den kinesiska piratflottan av runt 800 djonker.

Båten i bilden hette The Dragon, och den tillhörde Släktens flotta under åren 1801-1811. Kaptenen var Leopolds bror Bartolomeus som använde The Dragon för godistransporter mellan Hongkong och Singapore.

 

 

 

Haldir Träben, Alariks bror var kapten på denna vackra galjon Gunilla. Båten har deltagit i många strider innan den blev Haldirs egendom och släktens ögonsten. Kanonerna monterades redan innan flytten från Sverige och de stora lastutrymmen fylldes oftast med godis. 1794 lämnade släkten Norrfjärden och just Gunilla  var en av de tre båtarna som släkten använde då. 

Den har bl.a. seglat under namnet "Dark Lady" med Edward Tech som Kapten. Tech, mera känt som Svartskägg, stupade i ett stort sjöslag 1718.   

 

Galär
Den årdrivna galären var det vanligaste skeppet bland Medelhavets korsarer. Det var en fartygsmodell som utvecklats redan i antikens Grekland och vidare under romarriket.

Galärerna var kraftfulla krigsmaskiner som drevs av roddare, oftast slavar, och två eller tre större segel. Galärslavarna kedjades 4-6 man vid varje åra och fick sedan oftast arbeta tills de dog. Man förstår att sjömän fruktade att bli tillfångatagna av ett korsarkepp.

Med hjälp av galärslavarna kunde fartygen komma upp i mycket höga hastigheter. Farten utnyttjades genom att sätta en spetsig metallramm längst fram, och sedan kraschade man helt enkelt in i det fartyg som skulle plundras. De bägge skeppen satt fast i varandra och det var enkelt för korsarerna att storma över till det andra fartyget.

Man föredrog närkamp och använde egentligen inte så många kanoner. Kanske ett par rejäla däckskanoner i fören och några svängbara kanoner på relingen.

Båten i bilden heter Rising Sun och den räddades till eftervärlden av Alariks som Gideon. Båten finns nu  i Djakartas sjöfartsmuseum.

 

Slup
Slupen i bilden föreställer Svartskäggs slup. Han påbörjade sin Piratkarriär med denna båt och använde den fram till slaget vid St Vincent då han kapade ett stort franskt skepp med många kanoner som sedermera blev  Queen Anne´s Revenge

Den lätta och snabba slupen var nog den mest populära fartygsmodellen bland pirater.

De var snabba, lättstyrda skepp på 11-20 meter. Deras breda däck rymde ungefär 6-12 kanoner, och det räckte för att sänka ett stort fartyg.

Sluparna hade bara en mast men kunde utrustas med ett långt bokspröt. Man spände upp ett stort segel som lätt fångade vinden, och några mindre för att kunna manövrera.

Slupen var buckanjärernas favoritskepp. Förutom att de var snabba var de också låga, vilket betyder att man kunde gå in med dem i väldigt grunda vatten, där större krigsskepp inte kunde följa efter

 

Svartskäggs Queen Anne´s Revenge var ett mäktigt franskt skepp med 40 kanoner.

HMS Pearl och systerskeppet Lyme mötte Svartskägg och Queen Annes Revenge den 21 november 1718.

Det blev ett av de riktigt stora sjöslagen i pirathistorien och det blev slutet både för båten och Piratkaptenen. Endast 15 av Svartskäggs män överlevde bataljen. 13 av dessa dömdes till döden och hängdes.

 

Adventure Galley
Kapten Kidds tremastade Adventure Galley var den typ av fartyg som piratkaptenerna använde som sitt flaggskepp.

Även om de andra fartygen i en piratflotta kunde vara av skiftande slag var det viktigt att kaptenens skepp var rejält, eftersom det tog värsta stöten vid en drabbning.

Den 287 ton tunga Adventure hade 34 kanoner och tog runt 150 man ombord. Den anses vara den genom tiderna mest kända Piratfartyg.

En modell av "Kronan" som sjösattes i Stockholm 1668. Båten var 53 meter lång och hade 126 kanoner. Kronan var då det starkaste örlogsfartyg i världen.

Kronan blev inte långlivad, den kappsejsade under slaget av Öland 1676.

Modellen ägdes av Gottfrids bror Esbjörn som testamenterade modellen till Sjöfartsmuseum i Singapore.

 

Några kända piratbåtar och -kaptener:

Henry Avery (Long Ben/Capt. Bridgeman, Kvarkenpiraten)
Fancy - 46 kanoner; 150 man;

Sam Bellamy
Mary Anne - 8 kanoner, sloop
Whydah - 28 kanoner; en före detta slavskepp

Stede Bonnet
Revenge - 10 kanoner sloop; 70 man;

William Kidd
Adventure Galley - 34 kanoner; 150 man
Adventure Prize - ersatte Adventure Galley

George Lowther
Delivery - 16 kanoner; 50 man
Ranger - 10 kanoner sloop

Bartholomew Roberts (Black Bart)
Fortune - 26 kanoner
Good Fortune - brigantine
Royal Fortune - 42 kanoner frigate-type; 200+ man
Ranger - 16 kanoner
Little Ranger - 10 kanoner
Rover - 10 kanoner
Sea King - 30
kanoner

Edward Teach (Blackbeard)
Queen Anne's Revenge - 36-40
kanoner 280+ man
Adventure - 8-10 kanoner sloop
Revenge - 10-12 kanoner
sloop

Charles Vane
Ranger - 6
kanoner sloop; 60 man

Tomas Tew
Amity - 8 kanoner 46 man

Beskrivning av båtar nedanför kommer inom kort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@kioskpiraten.se Last Modified : 17-01-22 12:52

 

 

Copyright 2010
Kioskpiraten