Vi älskar
godis

Godisbutik Piratlandet Snusbutiken Lulebutiken

Släkten

Hemmahamn
Släktträ
Jag, Gottfrid
Om Henry Avery
Alarik och flytten
Om Kvarkenpiraten
Milstolpar

 

''

 

 

 

Kioskpiratens historia började på 1700-talet. Redan då handlade nuvarande Kioskpiratens förfäder med godis runt Sveriges kuster. Mycket av släktens traditioner är bevarad men tyvärr har uppgifterna av de släktingar som inte följde med till Ostasien delvis försvunnit.

Under senaste tiden har mitt arbete med släktforskning gått bra. Snart kan jag återberätta alla delar av släktens historia under senaste 400 åren.

Vi är också nu övertygade att var Henry Avery som blev verklighetens Kvarkenpiraten. Vi har hittat så många bevis för att så är fallet att vi har accepterat detta som en sanning.

Självklart har detta orsakat tudelade reaktioner inom släkten, några har tyckt att det skulle vara bättre om ingen visste om detta, men lika många tycker att det är bra.


Jag kommer dock att redovisa hela släkthistorien, oavsett om jag hittar kungar eller hästtjuvar. Jag anser att alla de samlade erfarenheter som släktmedlemmarna haft under århundraden är nyttiga för oss i dag. Vår förmåga att göra rätta beslut i dag grundas på de samlade erfarenheterna.  

 

 

info@kioskpiraten.se Last Modified : 17-01-22 12:52

 

 

Copyright 2010
Kioskpiraten