Vi älskar
godis

Godisbutik Piratlandet Snusbutiken Lulebutiken

Vapen

Hemmahamn
Tillbaka

 

''

 

 

 

 
 

Här har vi några bilder på föremål som finns i Sjörövarmuseum i  Djakarta.

Skjutvapnen var stora och tunga ända fram till inpå 1800-talet. Därför kunde man också vända på dem och använda dem som klubbor på närstrid om man inte hann ladda om. Ovan ser vi Blunderboss som ägdes av Kvarkenpiraten. Detta vapen laddades med skrot istället för skott.

 

Denna vridbara kanon fanns i Kvarkenpiratens båt Drottningen af Bothnia

Kanon från Kapten Kidds tremastade Adventure Galley. Den 287 ton tunga Adventure hade 34 kanoner och 150 mans besättning.

 
 

 

Piraterna hade ett stort antal olika vapen, som var viktiga för att kunna försvara sig samt för att kunna attackera och plundra handelsfartyg.

Man tror att pirater seglade stora krigsfartyg med dussintals kanoner. Men dom flesta föredrog en liten, snabb fartyg med mindre kanoner.
Eftersom de flesta av piraternas offren var lättbeväpnade handelsfartyg, kunde piraterna förlita sig på snabbhet samt till den övermakten de hade i form av beväpnade män. Detta räckte oftast för att kunna fånga deras villebråd

Cutlass, det böjda svärdet var kanske en av de mest populära vapen för piraterna. Det tros ha utvecklats från dom långa slaktarknivar som även användes av tidiga sjörövare. Bladets längd kunde vara nästan två meter. Den hade ett blad längd på cirka två meter, Med kortare bladet var cutlass ett mycket effektivt vapen i trånga utrymmen. Det var så framgångsrik i att det har kopierats av många sjöstridskrafter runt om i världen.

 
 
Pike var ett långt spjut med ett trähandtag med metallegg. Den kunde man kasta eller använda i närstriderna. På grund av sin längd var det effektiva mot svärd och knivar.
 
Dolken var en liten kniv i stort sett samma form som knivarna har idag. Det bars av de flesta pirater på grund av sin ringa storlek och många användningsområden. Dolken var också bra för att försvara sig i ett slagsmål.
Musket var en av de första försöken till lätta vapen med lång räckvidd och stor träffsäkerhet. Eftersom det inte gick att packa ner vapnet användes den mest till prickskytte  

Flintlock pistolen var det perfekta vapnet för personligt försvar och för attackera fiendens fartyg på grund av sin ringa storlek och låga vikt. Avfyrningsmekanismen var precis samma som i större gevär. Man kunde skjuta endast ett skott, och därför hade de flesta pirater flera pistoler. Ett annat problem med pistoler var att om krutet blev blött fungerade inte pistolen på rätt sätt. Att försöker hålla krutet torrt på ett fartyg till havs kunde vara mycket svårt. Trots dessa brister var pistolen mycket populär och en favorit bland piraterna.


 

                  Grenado var en tidig form av handgranat och den var i allmänt bruk under hela 1700talet.  Grenados var små ihåliga bollar som var cirka två gram i vikt. Dessa var gjorda av järn, glas eller trä och fyllda med krut. Den hade en stubin som tändes strax innan de kastades mot målet. Explosionen kunde vålla stora skador. Men grenados var inte helt tillförlitliga och kunde utgöra en allvarlig fara för användaren också.

 


 
  
Kanon fanns många olika storlekar och typer av kanoner likaså en mängd olika skott. Eftersom piraterna inte hade för avsikt att sänka sitt byte, var kanoner vanligen lastade med ett urval av ammunition som var effektiv mot besättningen och segel.  . Ammunitionen kunde bestå av grus, spik och små kulor.

Stingpot som var fyllda med kemikalier som sattes i brand och skapade ett moln av mycket obehaglig lukt. Krukorna kastades mot fienden för att orsaka besättningen hosta och förvirring.

 
  
Yxa användes av piraterna för att klättra på sidorna av ett fartyg och även för att skära igenom träväggar. De var praktiska för att öppna stängda dörrar och luckor under ombordstigningen. Yxan kunde man även använda i närstrid

 

Nedanstående vapen finns i samlingarna men vi har inte riktigt säkra uppgifter om deras historia, så beskrivningen kommer så fort vi har fått fram det.

 

.

 

 

info@kioskpiraten.se Last Modified : 17-01-22 12:52

 

 

Copyright 2010
Kioskpiraten